logo
Úvod Stáhnout Funkce Podpora Trénink Partneři Spolupráce Řešení Tips Média O nás
    Součásti TimeMakeru
    Co je TimeMaker ?
    Náhledy funkcí
    Srovnání s Microsoft
    Promo
SOUČÁSTI  TIMEMAKERU
e-Mail 2.0™
Plánování a organizování projektů
Fakta vs domněnky
Statistiky
Efektivní porady
Přehled produkce
Sdílené dokumenty
Archivace komunikace
CRM – řízení vztahu s klienty
Současný koncept správy emailů, projektů a management software byl vyčerpán, a tak můžeme příležitostně vidět vylepšení uživatelského prostředí nebo jednoduší způsob, jak provést nějakou akci, ale ne žádné významné zlepšení. Společnost TimeMaker Vám chce představit budoucnost v oblasti softwaru pro řízení firmy a osobní efektivity v komunikaci.
Současné systémy na správu emailů byly navrženy pro běžnou komunikaci mezi přáteli, nikoliv pro vysoké objemy důležitých obchodních emailů a firemních úkolů. Se správným nástrojem v rukou, už manager nemusí být nikdy více otrok nepřetržitého přívalu emailů, ale naopak je schopen znovu získat kontrolu nad komunikací a mít více času na plánování a expanzi firmy. TimeMaker eMail 2.0 zajišťuje kontrolu nad vnitřní i vnější komunikací společnosti a manager nemusí sledovat termíny, které mají být dodrženy. TimeMaker je hlídá za něj.
e-Mail 2.0™
Současné systémy na správu emailů byly navržené pro běžnou komunikaci mezi přáteli a ne pro hromadnou firemní komunikaci. Tyto nevhodně navržené systémy nebyly nikdy zcela integravány do firem jako nástroje obchodní komunikace. Se správným nástrojem v rukou managera, manager už nemusí být nikdy více otrok nepřetržitého přívalu emailů, ale na místo toho je schopen znovu získat kontrolu nad emaily a strávit více času nad jinou prácí. TimeMaker eMail 2.0 znovu navrací inteligenci do komunikačního cyklu, zajišťuje kontrolu nad vniřní I vnější komunikací společnosti a manager je opět schopen kontroly svých komunikačních cyklů.
Úspěšné plánování a organizování projektů
Plány mohou být dokončeny včas! Toto je FAKT bez ohledu na to, co Vám kdy řekl někdo jiný.

1. Plány budou dokončeny POUZE, pokud budou vykonány naplánované úkoly.
2. Úkoly budou dokončeny POUZE, pokud byly naplánovány.
3. Plánované úkoly budou dokončeny POUZE, pokud jejich dokončení bude vyžadováno. Pro tyto účely TimeMaker přináší systém plánování na základě zadaných termínů dokončení, nikoliv délky jednotlivých kroků.
Fakta versus domněnky
TimeMaker Vám umožňuje rozhodovat se a řídit firmu na základě faktů a ne domněnek. Osobní efektivita managerů klesá pokud se řídí dohady a nejsou schopni rozlišit fakta od domněnek. TimeMaker výrazně pomáhá managerům pracovat na základě faktických dat.
Řízení podle statistik
TimeMaker umožňuje jasně zhodnotit produktivitu jednotlivých pracovníků na zakládě spolehlivých statistických dat. Tak získáte přehled o skutečném pracovním výkonu svých podřízených.
Efektivní porady
Porady jsou v některých společnostech povinnou ztrátou času. Příprava účastníků na poradu bývá podceňována nebo nemají k dispozici všechny materiály předem. Kontrola plnění úkolů zadaných na předchozích poradách a diskutování o nich připravuje účastníky o čas. TimeMaker mění porady na rychlý a efektivní proces s minimem ztraceného času.
Přehled produkce
Přehled produkce Přehled produkce poskytuje v reálném čase souhrnný a přesný obraz společnosti v minulosti, současnosti a budoucnosti. Take umožňuje správné rozdělení pracovní zátěže, a to vše v jednom přehledném okně. Jste schopni zjistit, co se ve Vaší společnosti opravdu děje, i na těch nejnižších úrovních struktury firmy, a předejít problémům hned v zárodku.

Některé vlastnosti TM Matrixu :
1. Schopnost odlišit produktivní a neproduktivní zaměstance.
2. Možnost vidět, kdo pracuje na základě plánování, a kdo řeší pouze nepředvídatelné situace.
3. Možnost zjistit skutečnou pracovní zátěž a podle ní provádět správnou dělbu práce.
4. Možnost udělat si jasný obraz toho, co se děje ve Vaší společnosti – toto zahrnuje všechny emaily, úkoly, plány, soubory, linky, CRM a mnohem víc.
5. Možnost nastavit, filtrovat a měnit pohled na firmu přesně podle vašich přání. Sdílené dokumenty TimeMaker umožňuje ukládat soubory včetně všech jejich průběžných verzí do složky Sdílené dokumenty. Díky této složce mají všichni přistup k aktuálním souborům – vše z jedné centrální lokace. Archivace komunikace TimeMaker poskytuje kompletní archivaci komunikace (emaily, dokumenty, atd.), data jsou archivována organizovaně a s celou historií (všechny verze, odpovědi apod.), bezpečně, správně a se zajištěním rychlého a přesného přístupu v budoucnu. Podrobné a rychlé vyhledávání šetří čas.
Sdílené dokumenty
TimeMaker umožňuje ukládat soubory včetně všech jejich průběžných verzí do složky Sdílené dokumenty. Díky této složce mají všichni přistup k aktuálním souborům – vše z jedné centrální lokace.
Archivace komunikace
TimeMaker poskytuje kompletní archivaci komunikace (emaily, dokumenty, atd.), data jsou archivována organizovaně a s celou historií (všechny verze, odpovědi apod.), bezpečně, správně a se zajištěním rychlého a přesného přístupu v budoucnu. Podrobné a rychlé vyhledávání šetří čas.

Staré problémy ve společnosti jsou skutečně řešeny programem TimeMaker. Naučte se jak!
CRM – řízení vztahu s klienty

Customer Relationship Management (též CRM nebo řízení vztahů se zákazníky) je shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících firmy. Umožňuje tak poznat, pochopit a předvídat potřeby, přání a nákupní zvyklosti zákazníků a podporuje oboustrannou komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky.

FILOSOFIE A PŘÍNOSY CRM:

CRM je přístup jak si získat a udržet zákazníka. Dovoluje organizacím spravovat a sladit ve firmě informace o zákazníkovi.

Přínos CRM: zefektivnění procesů a poskytnutí obchodníkům marketingu a vedení společnosti lepší, podrobnější informace o zákaznících. Časově náročné úkony lze automatizovat. CRM může ulevit Vašim obchodníkům od byrokratických úkolů, které jsou ale pro fungování firmy důležité.

Obchodní organizace mohou zkrátit prodejní cyklus a zvýšit klíčové ukazatele výkonu, jako např. příjmy na jednoho obchodního zástupce, průměrná velikost objednávky a výnosy na jednoho zákazníka. Marketingové organizace mohou zvýšit odezvu na kampaně a marketingově řízené příjmy za současného snížení ceny za získání (akvizici) zákazníka. Servisní firmy mohou zvýšit produktivitu servisního pracovníka a loajalitu zákazníka při současném snížení ceny servisu, času odezvy a času do vyřešení požadavku zákazníka.

Staré problémy ve společnosti jsou skutečně řešeny programem TimeMaker. Naučte se jak!